Familiecoaching.dk Gladeboernjatak

HJÆLP TIL FAMILIER


ALT FOR MANGE FAMILIER OPLEVER KONFLIKTER I HJEMMET


DET GÅR UD OVER FORÆLDRENE

MEN ISÆR UD OVER BØRNENE!


VID, AT DER ER HJÆLP AT HENTE

KENDER I TIL DET HER?
* I har næsten dagligt konflikter over små ting

* I er holdt op med at tale til hinanden

* I har udfordringer med at være en sammenbragt familie

* I har stressede morgener og svære aftener

* I er uenige om, hvordan I skal opdrage børnene

* I har udfordringer med hinandens børn

* I har svært ved at sætte grænser

* I skal skilles

* I er kede af det, frustrerede, magtesløse og ønsker blot, at I skal få det bedre


* Eller... I er helt nybagte forældre og har brug for at få redskaber til at takle jeres nye hverdag


 

HVORFOR IKKE SØGE HJÆLP OG FÅ DET BEDRE ?


Det har jeg hjulper andre familier med

* Udfordringer mellem forældre og børn - også voksne børn og deres forældre

* Udfordringer i parforholdet

* Udfordringer i sammenbragte familier


* Råd og vejledning i forhold til børn og unge, der ikke trives

* Råd og vejledning i forhold til skilsmisse, traumer, ulykker, dødsfald samt andre voldsomme begivenheder i familien

* Råd og vejledning til nybagte forældre"Vi er blevet en familie, der har det hyggeligt med hinanden og respekterer hinandens forskelligheder" 


Lene og Frederik + 4 børn, sammenbragt familie på 5. år